DATASKYDDSOMBUD

När GDPR förordningen börjar gälla från 2018, kommer det i vissa fall ställas krav på ett dataskyddsombud. Kravet att utse ett ombud gäller för myndigheter och för företag som hanterar personuppgifter i stor skala. Om man som företag har en verksamhet eller tjänster där personuppgifter finns med i kärnverksamheten ska det finnas ett ombud.
Ett dataskyddsombud behöver inte vara anställd i organisationen, varför det finns skalfördelar att ta in denna tjänst externt. Gr8it är uppdaterat på det senaste inom området och har färdiga rutiner för arbetet, så vi snabbt kommer in i arbetet med er.
 
Dataskyddsombudets uppgift är  informera organisationen (ledning och övriga anställda) vilka krav förordningen ställer ifråga om behandling av personuppgifter. Att övervaka och utbilda personalen ingår också som en del av rollen. Ombudet ska även vara kontaktperson mot personer som organisationen har registrerade och mot Datainspektionen. Ombudet ska rapportera direkt till högsta ledningen.

Gr8it Sundsvall AB

Hjortvägen 5

860 30 Sörberge

Mobil 0701 844 616

Organisationsnummer 556969-1685

Bankgiro                   542-3470

© 2016 Gr8it