ANALYSER

Gr8it kan hjälpa er med analyser inom olika områden hos ert företag. Är behovet en GAP-analys inför GDPR-området? En genomgång av IT-infrastrukturen? Hur väl er IT-strategi stöttar företagets övergripande vision och strategi? Som utomstående har man bättre möjligheter att analysera objektivt. Vi förstår både IT och organisation - vilket ger er en holistisk genomgång med klara rekommendationer till nästa steg.

Gr8it Sundsvall AB

Hjortvägen 5

860 30 Sörberge

Mobil 0701 844 616

Organisationsnummer 556969-1685

Bankgiro                   542-3470

© 2016 Gr8it