OM

Gr8it ska erbjuda rådgivning, utbildning, seminarier samt upphandlingsstöd till verksamheter i syfte att möjliggöra en modern leverans av IT-tjänster med rätt kvalitet, tillgänglighet och bästa möjliga kostnadseffektivitet. Ansvar, lojalitet och hållbarhet är viktiga områden för oss - och det genomsyrar allt vi gör.

Gr8it´s Why

"Utmanar synen på traditionella lösningar i verksamheter"

Gr8it´s How

”Gr8it är länken mellan leverantör och köpare”

Vi strävar efter att alltid ge tillbaka. What comes around goes around! Vi är stolt sponsor av Min Stora Dag!

ÄGARE

Visa mer
Benny Sundholm

Grundare & Ägare

Benny har 20 års erfarenhet av IT-branschen inom olika områden och har de senaste 10 åren varit i olika ledande befattningar. Han kan påvisa verksamhetsnyttan med en modern IT-leverans och både visa riktning och genomföra nödvändiga förändringar. Mera nyfiken? Se CV i pdf.  

Gr8it Sundsvall AB

Hjortvägen 5

860 30 Sörberge

Mobil 0701 844 616

Organisationsnummer 556969-1685

Bankgiro                   542-3470

© 2016 Gr8it