What We Cost

PRISER

Vi strävar efter att erbjuda fasta priser eller abonnemang på tjänster så långt det är möjligt. I överenskommelse med er kan vi forma offerten beroende på innehåll efter behov. 
För att ge en riktlinje ser standardprissättning ut (priser anges exklusive moms):

SEMINARIER

från 8000 kr

ANALYSER

från 15 000 kr

CIO/IT-CHEF (Abonnemang)

RÅDGIVNING

från 1450 kr/h

DATASKYDDS-OMBUD (Abonnemang)

från 1500 kr/mån

från 3000 kr/mån

Gr8it Sundsvall AB

Hjortvägen 5

860 30 Sörberge

Mobil 0701 844 616

Organisationsnummer 556969-1685

Bankgiro                   542-3470

© 2016 Gr8it